เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สถานที่สำคัญ

  • วัดท่ามะไฟ

    ชื่อสถานที่ : วัดท่ามะไฟ

    ที่ตั้ง :62 ม.1 ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร

    ข้อมูล :สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 15 ไร่ 1 งาน 6 ตารางวา อาณาเขตทิศเหนือยาว 3 เสน 12 วา ติดต่อกับทางสาธารณะ ทิศใต้ยาว 5 เส้น 2 วา 2 ศอก ติดต่อกับคลองท่ามะกอก ทิศตะวันออกยาว 5 เส้น 2 วา 2 ศอก ติดต่อกับคลองท่าขมิ้น ทิศตะวันตกยาว 4 เส้น 5 วา ติดต่อกับถนนสาธารณะ มี น.ส.3ก. เป็นหลักฐาน สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ.2427 มีนามตามชื่อบ้าน เดิมหมู่บ้านนี้เรียกว่าหมู่บ้านหางเกตุ วัดก็เรียกว่า " วัดหางเกตุ " เหมือนกับชื่อบ้าน หมู่บ้านนี้มีต้นมะไฟมากจึงได้เรียกอย่างนั้น ชาวบ้านได้ร่วมใจกันสร้างวัดนี้ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2489 ได้ผูกพัทธสีมาวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2490 มีโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการตั้งอยู่ในวัดนี้ด้วย วัดท่ามะไฟเป็นวัดที่ร่มรื่น และติดต่อกับคลอง 2 แห่ง บริเวณโดยรอบวัดเงียบสงบ เหมาะสำหรับทำกิจกรรม ทางศาสนา และวัดท่ามะไฟเป็นวัดที่สำคัญในเขตเทศบาลตำบลท่าเสา ที่คอยสั่งสอนให้ประชาชนยึดมั่นในความดี และยึดหลักพระพุทธศาสนาในการดำเนินชีวิต ทำให้ชาวเทศบาลท่าเสาอยู่กันอย่างสงบสุขตลอดมา

  • กลับหน้ารวม สถานที่สำคัญ


0.01s. 0.75MB