ออนไลน์ 142 คน

เยี่ยมชม 23,164 คน

สถานที่สำคัญ

โรงเรียนท่ามะไฟ

15 กุมภาพันธ์ 2562 103 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

ชื่อสถานที่ : โรงเรียนท่ามะไฟ

ที่ตั้ง : ม.1 ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร

ข้อมูล : โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 กัยยายน 2476 โดยนายอำเภอบางคลาน คือหลวงทรงประศาสตร์และนายสัมฤทธิ์ คุ้มม่วง ศึกษาธิการอำเภอ เป็นผู้จัดตั้ง โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดท่ามะไฟ โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลท่าขมิ้น2 "วัดท่ามะไฟ" ต่อมาปี พ.ศ. 2495 ได้งบประมาณจากทางราชการมาปลูกสร้างเป็นโรงเรียนเอกเทศ ในที่ดินของนายโล่ ฉันชื่น ราษฎรตำบลท่าขมิ้น ณ ตลาดท่าเสา ตำบลท่าขมิ้นจึงย้ายไปเรียนในวันที่ 7 พฤษภาคม 2496 ต่อมาได้ย้ายมาสร้างใหม่ที่บริเวณ วัดท่ามะไฟ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2498 และเปิดเรียนเมื่อ วันที่ 21 เมษายน 2499 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน โดยมีนายฉลอง บุญคล้าย เป็นครูใหญ่ คนแรก เปิดทำการสอนในระดับ อนุบาล1 - ประถมศึกษาปีที่ 6

เอกสารแนบ 4 ไฟล์
.44.89 KB   แสดงภาพ
.46.92 KB   แสดงภาพ
.45.86 KB   แสดงภาพ
.26.73 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา