เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน


การคมนาคม

การคมนาคมภายในตำบลท่าเสา มีถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านอย่างสะดวก โดยมี ถนนสายโพทะเล- ยี่มุ่ย เป็นสายหลักเข้าสู่ตัวอำเภอโพทะเล ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร และถนนสายพิจิตร-ตะพานหิน เข้า สู่ตัวจังหวัดพิจิตรระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร
ไม่มีรถโดยสารประจำทางผ่านประชาชน ส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลในการเดินทางโทรศัพท์

ปัจจุบันทุกชุมชน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์ท่าเสา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าเสา
0.02s. 0.50MB