ออนไลน์ 158 คน

เยี่ยมชม 23,137 คน

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์-คลอรีนน้ำ 10% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มีนาคม 2564 6 ครั้ง จิตราภรณ์ จิตสว่าง แชร์  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์-คลอรีนน้ำ 10% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ประกาศคลอรีน.pdf228.04 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา