ออนไลน์ 106 คน

เยี่ยมชม 23,144 คน

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 มีนาคม 2564 5 ครั้ง จิตราภรณ์ จิตสว่าง แชร์  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ประกาศ วัสดุเลือกตั้ง.pdf92.12 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา