ออนไลน์ 141 คน

เยี่ยมชม 23,153 คน

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง-แบตเตอรี่ชนิดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 มกราคม 2564 5 ครั้ง จิตราภรณ์ จิตสว่าง แชร์  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง-แบตเตอรี่ชนิดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ประกาศ แบตเตอรี่ 786.pdf86.17 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา