ออนไลน์ 139 คน

เยี่ยมชม 23,150 คน

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง-แบตเตอรี่ชนิดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 มีนาคม 2564 7 ครั้ง จิตราภรณ์ จิตสว่าง แชร์  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง-แบตเตอรี่ชนิดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ประกาศ แบตเตอรี่ .pdf93.13 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา