ออนไลน์ 169 คน

เยี่ยมชม 23,135 คน

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 กุมภาพันธ์ 2564 5 ครั้ง จิตราภรณ์ จิตสว่าง แชร์  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ประกาศ ทำตรายาง.pdf84.74 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา