ออนไลน์ 125 คน

เยี่ยมชม 23,106 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 (สขร.1)

2 เมษายน 2564 15 ครั้ง จิตราภรณ์ จิตสว่าง แชร์  

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 (สขร.1)

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
มีนาคม 2564.pdf180.23 KB ดาวน์โหลด
39999.jpg219.20 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา