ออนไลน์ 125 คน

เยี่ยมชม 23,175 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (สขร.1)

17 มีนาคม 2564 6 ครั้ง จิตราภรณ์ จิตสว่าง แชร์  

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (สขร.1)

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
ก.พ. 2564.pdf304.67 KB ดาวน์โหลด
ก.พ. 2564.jpg183.64 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา