ออนไลน์ 133 คน

เยี่ยมชม 23,116 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 (สขร.1)

16 กุมภาพันธ์ 2564 10 ครั้ง จิตราภรณ์ จิตสว่าง แชร์  

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 (สขร.1)

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
มกราคม 2564.pdf786.91 KB ดาวน์โหลด
มกราคม 64.jpg155.80 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา