ออนไลน์ 143 คน

เยี่ยมชม 23,165 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (สขร.1)

8 มกราคม 2564 31 ครั้ง จิตราภรณ์ จิตสว่าง แชร์  

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (สขร.1)

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
.394.59 KB ดาวน์โหลด
.275.28 KB ดาวน์โหลด
.97.14 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา