ออนไลน์ 264 คน

เยี่ยมชม 23,129 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (สขร.1)

7 ธันวาคม 2563 40 ครั้ง จิตราภรณ์ จิตสว่าง แชร์  

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (สขร.1) 

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.353.99 KB ดาวน์โหลด
50.jpg136.23 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา