ออนไลน์ 145 คน

เยี่ยมชม 23,171 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (สขร.1)

13 พฤศจิกายน 2563 40 ครั้ง จิตราภรณ์ จิตสว่าง แชร์  

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (สขร.1)

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
.2.13 MB ดาวน์โหลด
.848.34 KB ดาวน์โหลด
10.jpg66.85 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา