ออนไลน์ 146 คน

เยี่ยมชม 23,092 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (สขร.1)

3 กรกฎาคม 2563 51 ครั้ง จิตราภรณ์ จิตสว่าง แชร์  

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (สขร.1)

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.654.31 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา