ออนไลน์ 53 คน

เยี่ยมชม 31,952 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
2 เม.ย. 64สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 (สขร.1) แชร์  
17 มี.ค. 64สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (สขร.1) แชร์  
16 ก.พ. 64สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 (สขร.1) แชร์  
8 ม.ค. 64สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (สขร.1)  แชร์  
7 ธ.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (สขร.1)  แชร์  
13 พ.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (สขร.1)  แชร์  
22 ต.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 (สขร.1)  แชร์  
11 ก.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (สขร.1)  แชร์  
7 ส.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (สขร.1)  แชร์  
3 ก.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (สขร.1)  แชร์  
5 มิ.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (สขร.1)  แชร์  
7 พ.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 (สขร.1)  แชร์  
8 เม.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 (สขร.1) แชร์  
5 มี.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (สขร.1)  แชร์  
7 ก.พ. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 (สขร.1) แชร์  
8 ม.ค. 63การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างขององกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (สขร.1) แชร์  
3 ธ.ค. 62การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างขององกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (สขร.1) แชร์  
6 พ.ย. 62รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 แชร์  
16 ต.ค. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 (สขร.1) แชร์  
4 ก.ย. 62รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สขร.1 (ประจำเดือน สิงหาคม 2562) แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 39 รายการ
เปลี่ยนภาษา