ออนไลน์ 31 คน

เยี่ยมชม 31,940 คน

ประกาศราคากลาง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
18 ส.ค. 63ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล.ซอย 3 แชร์  
29 มี.ค. 62ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.โดยวิธีปูผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายโพทะเล-ยี่มุ่ย แชร์  
25 ก.พ. 62ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม) นมยู.เอช.ที. ปิดภาคเรียนที่ 2/2561  แชร์  
9 พ.ย. 61ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2561 แชร์  
6 ส.ค. 61ประกาศราคากลางโครงการกั้นห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แชร์  
6 ส.ค. 61ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อนพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แชร์  
15 พ.ค. 61ประกาศราคากลางอาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี แชร์  
15 พ.ค. 61ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง แชร์  
25 ม.ค. 61ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.ทางไปโรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น แชร์  
ลำดับ 1-9 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 9 รายการ
เปลี่ยนภาษา