เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (สขร.1) 98 ม.ค. 64
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (สขร.1) 197 ธ.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (สขร.1) 2913 พ.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 (สขร.1) 2022 ต.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (สขร.1) 2511 ก.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (สขร.1) 267 ส.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (สขร.1) 423 ก.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (สขร.1) 395 มิ.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 (สขร.1) 557 พ.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 (สขร.1)668 เม.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (สขร.1) 725 มี.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 (สขร.1)907 ก.พ. 63
การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างขององกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (สขร.1)778 ม.ค. 63
การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างขององกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (สขร.1)993 ธ.ค. 62
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2562926 พ.ย. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 (สขร.1)7016 ต.ค. 62
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สขร.1 (ประจำเดือน สิงหาคม 2562)754 ก.ย. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) ประจำเดือน กรกฎาคม 2562965 ส.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2562842 ก.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 (แบบ สขร.1)1305 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB