เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 (สขร.1)117 ก.พ. 63
การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างขององกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (สขร.1)278 ม.ค. 63
การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างขององกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (สขร.1)493 ธ.ค. 62
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2562436 พ.ย. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 (สขร.1)2816 ต.ค. 62
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สขร.1 (ประจำเดือน สิงหาคม 2562)334 ก.ย. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) ประจำเดือน กรกฎาคม 2562395 ส.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2562452 ก.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 (แบบ สขร.1)775 มิ.ย. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 (แบบ สขร.๑) 948 พ.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 25621053 เม.ย. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25621096 มี.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2562895 ก.พ. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561988 ม.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2561894 ธ.ค. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2561866 พ.ย. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2561904 ต.ค. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2561806 ก.ย. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2561817 ส.ค. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 25617910 ก.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB