เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.โดยวิธีปูผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายโพทะเล-ยี่มุ่ย12429 มี.ค. 62
ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม) นมยู.เอช.ที. ปิดภาคเรียนที่ 2/2561 11725 ก.พ. 62
ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/25611019 พ.ย. 61
ประกาศราคากลางโครงการกั้นห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก966 ส.ค. 61
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อนพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก936 ส.ค. 61
ประกาศราคากลางอาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี9215 พ.ค. 61
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง8715 พ.ค. 61
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.ทางไปโรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น8625 ม.ค. 61
ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB