เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่าขมิ้นฯ)178 ม.ค. 64
เชิญชวนร่วมตรวจรับพัสดุ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าภายในเขตเทศบาล บริเวณหน้าโรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ1517 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Ricoh รุ่น Aficio IMC๒๐๐๐ 194 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาเวที เครื่องเสียง เครื่องปั่นไฟ ไฟแสงสีและไฟประดับตกแต่งเวที (งานลอยกระทง)1819 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อใช้ในการจัดงานลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔1619 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในการจัดงานลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔1519 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔1416 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (๔๒๐-๕๗-๐๐๐๖)1615 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) 121 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสีดิจิตอล121 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลขาว-ดำ131 ต.ค. 63
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง "โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่าขมิ้น พร้อมก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมต่อสะพานข้ามคลองท่าขมิ้น ด้านทิศตะวันออก เขต อบต.ท่าเสา13611 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ HP 416-56-00516916 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)7816 มี.ค. 63
ประกาศขายทอดตลาด ปี 25625813 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)7611 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างในการทำราวกั้นตลาดสด689 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างในการทำราวกั้นตลาดสด749 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้บุนวมมีพนักพิงสูง (ห้องประชุมสภาฯ)585 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองช่าง)4827 ก.พ. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB