เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง "โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่าขมิ้น พร้อมก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมต่อสะพานข้ามคลองท่าขมิ้น ด้านทิศตะวันออก เขต อบต.ท่าเสา10011 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ HP 416-56-00515416 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)6516 มี.ค. 63
ประกาศขายทอดตลาด ปี 25624513 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)5911 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างในการทำราวกั้นตลาดสด509 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างในการทำราวกั้นตลาดสด589 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้บุนวมมีพนักพิงสูง (ห้องประชุมสภาฯ)465 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองช่าง)3827 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)3727 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)3727 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)3727 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 3 ฟุต3727 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (งานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย)4026 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (กองช่าง)3926 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารและอาหารว่างตามโครงการเข้าค่าย สารฝัน ฉันอยากเรียนรู้3719 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลนักเรียนในการจัดทำกิจกรรมเข้าค่าย สานฝัน ฉันอยากเรียนรู้3819 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่ฐานผจญภัยในโครงการเข้าค่ายสานฝันฉันอยากเรียนรู้4117 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)4312 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV397 ก.พ. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB