เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศราคากลางจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าเสา157 ก.พ. 63
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 2222 ม.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓3220 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4817 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่ตามโครงการ หูกระจงเกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4017 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์และของรางวัลในการแข่งขันกีฬา หูกระจงเกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3817 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของรางวัลการแข่งขันกีฬา หูกระจงเกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4617 ธ.ค. 62
ประกาษผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 416-52-0024 โดยวิธีเฉพาะเจาจง2027 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1627 พ.ย. 62
ประกาศขอเชิญร่วมตรวจงานจ้าง4521 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาเวทีการแสดง พร้อมเครื่องเสียง ในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ปี 25632525 ต.ค. 62
ประกาศตรวจรับงานโครงการติดตั้งโคมไฟรอบสระเทศบาล4025 ต.ค. 62
ประกาศตรวจรับงานโครงการวางท่อระบายน้ำ ซอย 42925 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อใช้ตกแต่งสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทง ปี 25633722 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อตกแต่งสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทง ปี 25632722 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)2616 ต.ค. 62
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓3111 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (งานป้องกันฯ)198 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชืิ้อเพลิง (งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ)208 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหม้อแบตเตอรี่ สำหรับรถเครนกองช่าง248 ต.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB