เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่าขมิ้นฯ)178 ม.ค. 64
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (สขร.1) 108 ม.ค. 64
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (สขร.1) 217 ธ.ค. 63
เชิญชวนร่วมตรวจรับพัสดุ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าภายในเขตเทศบาล บริเวณหน้าโรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ1517 พ.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (สขร.1) 3013 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Ricoh รุ่น Aficio IMC๒๐๐๐ 194 พ.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 (สขร.1) 2022 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาเวที เครื่องเสียง เครื่องปั่นไฟ ไฟแสงสีและไฟประดับตกแต่งเวที (งานลอยกระทง)1819 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อใช้ในการจัดงานลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔1619 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในการจัดงานลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔1519 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔1416 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (๔๒๐-๕๗-๐๐๐๖)1615 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) 121 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสีดิจิตอล121 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลขาว-ดำ131 ต.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (สขร.1) 2511 ก.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล.ซอย 33418 ส.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (สขร.1) 267 ส.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (สขร.1) 423 ก.ค. 63
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง "โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่าขมิ้น พร้อมก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมต่อสะพานข้ามคลองท่าขมิ้น ด้านทิศตะวันออก เขต อบต.ท่าเสา13611 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/7 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB