เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (สขร.1) 611 ก.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล.ซอย 31418 ส.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (สขร.1) 167 ส.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (สขร.1) 263 ก.ค. 63
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง "โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่าขมิ้น พร้อมก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมต่อสะพานข้ามคลองท่าขมิ้น ด้านทิศตะวันออก เขต อบต.ท่าเสา8111 มิ.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (สขร.1) 285 มิ.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 (สขร.1) 437 พ.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 (สขร.1)518 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ HP 416-56-00515316 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)6416 มี.ค. 63
ประกาศขายทอดตลาด ปี 25624113 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)5511 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างในการทำราวกั้นตลาดสด459 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างในการทำราวกั้นตลาดสด539 มี.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (สขร.1) 535 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้บุนวมมีพนักพิงสูง (ห้องประชุมสภาฯ)415 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองช่าง)3627 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)3627 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)3627 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)3627 ก.พ. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB