ออนไลน์ 154 คน

เยี่ยมชม 10,315 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
8 ม.ค. 64ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่าขมิ้นฯ) แชร์  
17 พ.ย. 63เชิญชวนร่วมตรวจรับพัสดุ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าภายในเขตเทศบาล บริเวณหน้าโรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ แชร์  
4 พ.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Ricoh รุ่น Aficio IMC๒๐๐๐  แชร์  
19 ต.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาเวที เครื่องเสียง เครื่องปั่นไฟ ไฟแสงสีและไฟประดับตกแต่งเวที (งานลอยกระทง) แชร์  
19 ต.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อใช้ในการจัดงานลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แชร์  
19 ต.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในการจัดงานลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แชร์  
16 ต.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แชร์  
15 ต.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (๔๒๐-๕๗-๐๐๐๖) แชร์  
1 ต.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)  แชร์  
1 ต.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสีดิจิตอล แชร์  
1 ต.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลขาว-ดำ แชร์  
11 มิ.ย. 63ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง "โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่าขมิ้น พร้อมก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมต่อสะพานข้ามคลองท่าขมิ้น ด้านทิศตะวันออก เขต อบต.ท่าเสา แชร์  
16 มี.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ HP 416-56-0051 แชร์  
16 มี.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) แชร์  
13 มี.ค. 63ประกาศขายทอดตลาด ปี 2562 แชร์  
11 มี.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) แชร์  
9 มี.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างในการทำราวกั้นตลาดสด แชร์  
9 มี.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างในการทำราวกั้นตลาดสด แชร์  
5 มี.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้บุนวมมีพนักพิงสูง (ห้องประชุมสภาฯ) แชร์  
27 ก.พ. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองช่าง) แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/5 | แสดง 20 จาก 84 รายการ
เปลี่ยนภาษา