ออนไลน์ 66 คน

เยี่ยมชม 31,922 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
3 พ.ค. 64คู่มือการปฎิบัติงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แชร์  
3 พ.ค. 64คู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครู  แชร์  
3 พ.ค. 64คู่มือปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้ แชร์  
3 พ.ค. 64คู่มือการปฏิบัติงาน หัวหน้าฝ่าย(นักบริหารงานการศึกษา) แชร์  
27 เม.ย. 64คู่มือการปฏิบัติงานนักวิชาการคลัง แชร์  
27 เม.ย. 64คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่พัสดุ แชร์  
27 เม.ย. 64คู่มือปฏิบัตรงานหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ แชร์  
27 เม.ย. 64คู่มือการปฏิบัติงานนักจัดการงานทะเบียนและบัตร แชร์  
18 มี.ค. 64คู่มือปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการ แชร์  
12 มี.ค. 64คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แชร์  
10 มี.ค. 64คู่มือบริหารความเสี่ยง แชร์  
6 ธ.ค. 62มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต แชร์  
31 ต.ค. 62มาตรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แชร์  
ลำดับ 1-13 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 13 รายการ
เปลี่ยนภาษา