เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวการจัดเก็บภาษี

หัวข้ออ่านวันที่
กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2564711 ม.ค. 64
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564625 ธ.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา เรื่อง ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25621827 พ.ย. 63
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 4328 ส.ค. 63
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ฉบับที่ 2)3915 ก.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา เรื่อง ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2)5728 พ.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา เรื่อง ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 25636026 มี.ค. 63
ประชาสัมพันธษการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง1678 ม.ค. 63
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 2027 พ.ย. 62
ประชุมชี้แจงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 17219 พ.ย. 62
เรียน ผู้เสียภาษีในเขตเทศบาลตำบลท่าเสา เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 11714 พ.ย. 62
ประกาศ..ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดนและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลท่าเสา992 ก.ย. 62
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบเสียภาษีและค่าใบอนุญาตต่างๆ ประจำปี 256221121 ธ.ค. 61
ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB