ออนไลน์ 61 คน

เยี่ยมชม 31,912 คน

ข่าวจัดเก็บภาษี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
29 มี.ค. 64ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๔ แชร์  
10 ก.พ. 64ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม) แชร์  
27 ม.ค. 64การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๔ แชร์  
11 ม.ค. 64กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2564 แชร์  
25 ธ.ค. 63ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 แชร์  
27 พ.ย. 63ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา เรื่อง ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 แชร์  
28 ส.ค. 63ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)  แชร์  
15 ก.ค. 63ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ฉบับที่ 2) แชร์  
28 พ.ค. 63ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา เรื่อง ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2) แชร์  
26 มี.ค. 63ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา เรื่อง ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 แชร์  
8 ม.ค. 63ประชาสัมพันธษการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แชร์  
27 พ.ย. 62ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563  แชร์  
19 พ.ย. 62ประชุมชี้แจงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  แชร์  
14 พ.ย. 62เรียน ผู้เสียภาษีในเขตเทศบาลตำบลท่าเสา เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  แชร์  
2 ก.ย. 62ประกาศ..ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดนและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลท่าเสา แชร์  
21 ธ.ค. 61ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบเสียภาษีและค่าใบอนุญาตต่างๆ ประจำปี 2562 แชร์  
ลำดับ 1-16 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 16 รายการ
เปลี่ยนภาษา