ออนไลน์ 150 คน

เยี่ยมชม 23,172 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

**การเข้าร่วมงานกิจกรรมเปิดตัวภาคีเครือข่าย และมอบธงเกียรติยศแก่ ๑๐๐ อปท. ที่ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน**

29 มีนาคม 2562 244 ครั้ง จิตราภรณ์ จิตสว่าง แชร์  

**การเข้าร่วมงานกิจกรรมเปิดตัวภาคีเครือข่าย และมอบธงเกียรติยศแก่ ๑๐๐ อปท. ที่ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน**

เทศบาลตำบลท่าเสา จังหวัดพิจิตร ได้เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก เครือข่าย READ for Thailand ร้อยพลัง ๑๐๐ อปท. : อ่านสร้างคน คนสร้างชาติ
..เพื่อเชิดชูในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของประชาชนในพื้นที่ด้วยการส่งเสริมการอ่านอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เอกสารแนบ 20 ไฟล์
.258.36 KB   แสดงภาพ
.230.32 KB   แสดงภาพ
.290.40 KB   แสดงภาพ
.237.14 KB   แสดงภาพ
.248.91 KB   แสดงภาพ
.340.19 KB   แสดงภาพ
.341.72 KB   แสดงภาพ
.345.84 KB   แสดงภาพ
.219.53 KB   แสดงภาพ
.341.61 KB   แสดงภาพ
.354.15 KB   แสดงภาพ
.317.60 KB   แสดงภาพ
.235.90 KB   แสดงภาพ
.175.40 KB   แสดงภาพ
.244.59 KB   แสดงภาพ
.150.55 KB   แสดงภาพ
.201.45 KB   แสดงภาพ
.144.05 KB   แสดงภาพ
.210.12 KB   แสดงภาพ
.244.09 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา