ออนไลน์ 123 คน

เยี่ยมชม 23,107 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเสนอกิจกรรมโครงการเพื่อรับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ

13 ธันวาคม 2561 165 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าเสา กำหนดการประชุมพิจารณากรอบแผนงานโครงการปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2562  เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้สารสนเทศ เทศบาลตำบลท่าเสา  เรียนเชิญหน่วยงานราชการ ชมรม และประชาชนทั่วไป เสนอกิจกรรมโครงการเพื่อรับเงินสนับสนุน  สำหรับดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค โดยเสนอโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยส่งโครงการได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

เปลี่ยนภาษา