ออนไลน์ 132 คน

เยี่ยมชม 23,085 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนประชาชนท่าเสาร่วมคัดแยกขยะก่อนทิิ้งและลดการใช้ถุงพลาสติก

13 พฤษภาคม 2563 44 ครั้ง กองแก้ว จ้อยสุดใจ แชร์  

ด้วยเทศบาลตำบลท่าเสาได้มีการติดตั้งถังขยะสีแดงในแต่ละชุมชน สำหรับทิ้งขยะอันตราย ได้แก่หลอดไฟฟ้าทุกชนิด กระป๋องสีสเปรย์ ขวดน้ำยาล้างห้องน้ำ ขวดยาฆ่าแมลง ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่่ อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ โดยจะเก็บขนขยะทุกวัน เพื่อรวบรวบส่งไปที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เพื่อจะส่งต่อไปกำจัดอย่างถูกวฺิธีต่อไป จึงขอความร่วมมือทุกท่านทิ้งขยะเหล่านี้ในถังขยะสีแดง และขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันลดการใช้ถุงพลาสติก โดยใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น ปิ่นโต กล่องบรรจุอาหารต่างๆ แก้วน้ำ เพื่อลดปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลท่าเสาเรา

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.405.08 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา