ออนไลน์ 132 คน

เยี่ยมชม 23,098 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา เรื่อง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว

4 มีนาคม 2562 53 ครั้ง กองแก้ว จ้อยสุดใจ แชร์  

ด้วยเทศบาลตำบลท่าเสา ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันละควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยได้กำหนดการออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสุนัขและแมว (ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว)  ในวันที่ 9 - 11 เมษายน 2562  ดังนี้ 

วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าเสา

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ วัดท่ามะไฟ

วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ วัดท่าขมิ้น

 

เปลี่ยนภาษา