ออนไลน์ 71 คน

เยี่ยมชม 8,501 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
21 ม.ค. 64แจ้งเปิดตลาดนัดวันอังคาร แชร์  
14 ม.ค. 64ประกาศปิดตลาดนัดวันอังคาร ของเทศบาลตำบลท่าเสา ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป แชร์  
2 พ.ย. 63ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบบริการด้านการสุขาภิบาลอาหาร แชร์  
4 ส.ค. 63ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น แชร์  
13 พ.ค. 63ขอเชิญชวนประชาชนท่าเสาร่วมคัดแยกขยะก่อนทิิ้งและลดการใช้ถุงพลาสติก แชร์  
12 ก.พ. 63ขอเชิญประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงเข้าร่วมอบรม วันที่ 3 มีนาคม 2563  แชร์  
3 ก.พ. 63ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าเสา แชร์  
13 ม.ค. 63กิจกรรมวันเด็กเทศบาลตำบลท่าเสาวันที่ 11 มกราคม 2563 แชร์  
5 พ.ย. 62แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าเสาปีงบประมาณ 2563 แชร์  
15 ต.ค. 62ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2562 แชร์  
29 มี.ค. 62**การเข้าร่วมงานกิจกรรมเปิดตัวภาคีเครือข่าย และมอบธงเกียรติยศแก่ ๑๐๐ อปท. ที่ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน** แชร์  
4 มี.ค. 62ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา เรื่อง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว แชร์  
9 ม.ค. 62ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบเสียภาษีและค่าใบอนุญาตต่างๆ ประจำปี 2562 แชร์  
13 ธ.ค. 61ขอเชิญเสนอกิจกรรมโครงการเพื่อรับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ แชร์  
15 พ.ย. 61ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลท่าเสา ประจำปี 2561 วันที่ 21-22 พ.ย. 2561 #มุมถ่ายภาพย้อนยุค2499 แชร์  
31 ต.ค. 61ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 แชร์  
21 ส.ค. 61อบรมโครงการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือนิทาน แชร์  
1 มิ.ย. 61แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลท่าเสา แชร์  
1 มิ.ย. 61ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) แชร์  
2 มี.ค. 61กีฬาเยาวชนสัมพันธ์ เจ้าพ่อปู่คงคัพ ครั้งที่ 2 (1-2 มีนาคม 2561) แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 21 รายการ
เปลี่ยนภาษา