เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ขอเชิญชวนประชาชนท่าเสาร่วมคัดแยกขยะก่อนทิิ้งและลดการใช้ถุงพลาสติก

แชร์

ด้วยเทศบาลตำบลท่าเสาได้มีการติดตั้งถังขยะสีแดงในแต่ละชุมชน สำหรับทิ้งขยะอันตราย ได้แก่หลอดไฟฟ้าทุกชนิด กระป๋องสีสเปรย์ ขวดน้ำยาล้างห้องน้ำ ขวดยาฆ่าแมลง ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่่ อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ โดยจะเก็บขนขยะทุกวัน เพื่อรวบรวบส่งไปที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เพื่อจะส่งต่อไปกำจัดอย่างถูกวฺิธีต่อไป จึงขอความร่วมมือทุกท่านทิ้งขยะเหล่านี้ในถังขยะสีแดง และขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันลดการใช้ถุงพลาสติก โดยใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น ปิ่นโต กล่องบรรจุอาหารต่างๆ แก้วน้ำ เพื่อลดปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลท่าเสาเรา


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB