ออนไลน์ 140 คน

เยี่ยมชม 23,163 คน

ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

26 พฤศจิกายน 2562 164 ครั้ง จิตราภรณ์ จิตสว่าง แชร์  

ขอเชิญร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น.   ณ โรงอาหารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าเสา  
หมายเหตุ : ครัวเรือนละ 1 คน (หรือตัวแทนครัวเรือน)

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.107.65 KB   แสดงภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม 1 ภาพ

เปลี่ยนภาษา