เมนูหลัก

ทำเนียบผู้บริหาร - ทำเนียบส่วนราชการ

 
ทำเนียบส่วนราชการ เทศบาลตำบลท่าเสา
ลำดับที่ชื่อ-สกุลระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1นางดาวลอย จาดเมือง
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเสา
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2542-2546 
2นายสมพร วันทิยา
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเสา
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2547-2549 
3นายนรเศรษฐ รุ่งจรูญ
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเสา
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2549-2550 
4นายเชาวิช ด้วงทอง
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเสา
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2552-2563 
0.01s. 0.50MB