เมนูหลัก

ทำเนียบผู้บริหาร - ทำเนียบสมาชิกสภา

 
ทำเนียบสมาชิกสภา เทศบาลตำบลท่าเสา
ลำดับที่ชื่อ-สกุลระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1นายศักดิ์ ศักดี
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2542-2545สมาชิกสภา
2นายสุมล มีเดช
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2545-2549สมาชิกสภา
3นายไพฑูรย์ ศักดี
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2549-2553สมาชิกสภา
4นายสุชาติ กลิ่นโท
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2553-2557สมาชิกสภา
5นายสุชาติ กลิ่นโท
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2558-2563สมาชิกสภา
0.01s. 0.50MB