เมนูหลัก

ทำเนียบผู้บริหาร - ทำเนียบผู้บริหาร

 
ทำเนียบผู้บริหาร เทศบาลตำบลท่าเสา
ลำดับที่ชื่อ-สกุลระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1นายรชตะ ทรวงกำเนิด
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2542-2545คณะผู้บริหาร
2นายรชตะ ทรวงกำเนิด
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2545-2549คณะผู้บริหาร
3นายรชตะ ทรวงกำเนิด
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2549-2553คณะผู้บริหาร
4นายรชตะ ทรวงกำเนิด
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2553-2557คณะผู้บริหาร
5นายรชตะ ทรวงกำเนิด
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2558-2563คณะผู้บริหาร
0.02s. 0.50MB