เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบลท่าเสา ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร,ทต.ท่าเสา ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตรเทศบาลตำบลท่าเสา

ตำบลท่าเสา
อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
66130

โทรศัพท์ 056-903-304
โทรสาร 056-903-305

0.02s. 0.50MB